For hvem?

Er du arbeidssøker og har behov for bistand i jobbsøkerprosessen kan tiltaket Arbeid med Bistand (AB) være en nyttig ressurs for deg.

Arbeid med bistand er et tilbud til deg som har vært utenfor arbeidslivet en periode, eller har et omstillingsbehov i forbindelse med arbeid. Vi jobber spesielt med å rekruttere arbeidssøkende ut i ordinært arbeid. Arbeid med bistand har som mål å bidra til at veien tilbake til arbeidslivet blir så god og hensiktsmessig som mulig. Dette gjøres blant annet ved å ta utgangspunkt i hver enkelt arbeidssøkers mål, ønsker og utfordringer. Trollheim Vekst tilbyr personlig veileder som gjennom perioden tar utgangspunkt i dine behov, interesser og evner. Gjennom kartlegging av interesser og ferdigheter finner vi sammen en arbeidstrening i ekstern bedrift. Veileder gir oppfølging på arbeidsplassen og vurderer hvilke tilpassninger eller hjelpemiddel som er hensiktsmessig for akkurat deg.

Din personlige veileder vil bistå deg med et tilpasset og skreddersydd opplegg som tar utgangspunkt i dine mål, interesser, kompetanse og ferdigheter.

Målet med Arbeid med Bistand er å gi hjelp og støtte til å finne, få og beholde en fast jobb.

For nærmere informasjon, ta kontakt med våre attføringskonsulenter eller nærmeste NAV-kontor.