For hvem?

APS er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. APS tilbys bare personer som har fått nedsatt sin arbeidsevne og har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett oppfølging.

Målet er å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid, beholde ditt nåværende arbeid eller å komme inn i skole eller utdanning.

Du får din egen veileder gjennom tiltaksperioden, og vi kan tilby blant annet: tilpasset opplæring, arbeidstrening, kartlegging av real- og formalkompetanse, individuell veiledning og ulike former for motiverende kartleggingsmetoder. Du kan få arbeidstrening innen forskjellige arbeidsfelt, og vi vil tilpasse oppgavene til din kompetanse og helsesituasjon.

Tiltakets varighet er 1 år med mulighet for forlengelse i ytterlige 1 år.

For nærmere informasjon, ta kontakt med våre attføringskonsulenter eller nærmeste NAV-kontor.