ARBEIDSRETTET REHABILITERING (ARR)

For hvem?

Dersom du er sykemeldt eller av andre grunner har hindringer i forhold til å skaffe eller beholde et arbeidsforhold.

ARR, arbeidsrettet rehabilitering, skal bidra til å styrke dine forutsetninger til å mestre arbeidsdagen. Øke mestringsevnen av helserelaterte utfordringer og øke mestringsevnen av sosiale utfordringer. Samt styrke dine muligheter til å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Trollheim Vekst AS tilbyr personlig veileder, og tiltaket er berammet med inntil 10 timer personlig veiledning per uke.

Gjennom motivasjon, livsstilsveiledning, arbeidsforbedrende trening, arbeidsutprøving, generell funksjonsfremmende trening, kontakt med næringslivet, og tilrettelegging av arbeidsoppgaver i samarbeid med deg og din arbeidsgiver skreddersys plan for den enkeltes deltaker. Tiltaket gjennomføres individuelt, men kan også bestå av grupper.

ARR varer som regel i 4 uker, men kan ved spesielle behov forlenges med 4 + 4 uker.

NAV lokalt avgjør hvem som kan søkes inn i tiltaket.

For nærmere informasjon, ta kontakt med våre veiledere i Helsetjenester eller nærmeste NAV-kontor.

 

OPPFØLGING

For hvem?

Dersom du er sykemeldt eller av andre grunner har hindringer i forhold til å skaffe eller beholde jobb.

Oppfølging er individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å komme tilbake i, eller for å beholde lønnet arbeid. Eventuelt å gjennomføre et arbeidsrettet tiltak.

Oppfølging skal bidra til å motivere, veilede og gi råd til arbeidstaker og arbeidsgiver. Styrke dine muligheter til å skaffe eller beholde arbeid. Gi deg bedre tilpassing og tilrettelegging på arbeidsplassen, samt gi deg bistand knyttet til praktiske oppgaver. Tiltaket kan inneholde arbeidsutprøving på egen eller ekstern arbeidsplass. Opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt bistand til å få, beholde eller søke arbeid. Under tiltaksperioden tilbys oppfølging av personlig veileder men inntil 2,5 timer per uke.

Oppfølging varer som regel i 6 måneder, men kan ved spesielle behov vare i inntil 3 år. Det er ditt lokale NAV- kontor som avgjør om dette tilbudet passer for deg.

For nærmere informasjon, ta kontakt med våre veiledere i Helsetjenester eller nærmeste NAV-kontor.

 

ARBEIDSRETTET AVKLARING

For hvem?

Dersom du er sykmeldt, eller av andre grunner har hindringer i forhold til å utføre, beholde eller skaffe arbeid.

Arbeidsrettet avklaring er et individuelt tiltak som skal bidra til å avklare forutsetninger og kompetanse. Vi kartlegger arbeidsmuligheter og arbeidsevne gjennom tilrettelegging og veiledning, og avklarer realistiske jobbalternativer.

Arbeidsrettet avklaring inneholder videre en kartlegging og vurdering av ulike forhold som kan påvirke dine muligheter til å beholde eller komme i arbeid. Det kan bl.a. være gjennom arbeidsutprøving og arbeidsforberedende trening, motivasjons- og mestringsaktiviteter, jobbsøkingsprosesser, karriereveiledning og tilrettelegging av arbeidsplass.

Vi tilbyr individuell veiledning gjennom hele tiltaksperioden.

NAV lokalt avgjør hvem som kan søkes inn i tiltaket.

Avklaring har en varighet på inntil 4 uker, med mulighet til forlengelse med ytterligere 4+4 uker.

Forlengelse skal godkjennes av ditt lokale NAV –kontor.

For nærmere informasjon, ta kontakt med våre veiledere i Raskere tilbake eller nærmeste NAV-kontor.