For hvem?

TIA er et tilbud for deg som har fått redusert din arbeidsevne og derav har liten mulighet til å greie å stå i arbeid i det ordinære arbeidslivet. TIA betyr i praksis at du tilbys et tilrettelagt arbeid i en av Trollheim Vekst AS sine avdelinger. TIA tilpasses deltakers behov og muligheter. I TIA er det ingen tidsbegrensning, men formidling over til ordinært arbeidsliv skal likevel vurderes jevnlig.

Trollheim Vekst AS kan tilby tilrettelagt arbeid (TIA) innen trearbeid, mekanisk produksjon, produksjon og bearbeiding av plastrør, pakking og distribusjon av jobbfrukt, kjøkken og kantinearbeid og innen media og reklame.

For nærmere informasjon, ta kontakt med vår fagleder eller nærmeste NAV-kontor.