For hvem?

VTA, varig tilrettelagte arbeid, er arbeidsplasser NAV og kommunen tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. Ansettelsesforholdet følger alle bestemmelser i arbeidsmiljøloven, og målet er å bidra til vedlikehold av den enkeltes kompetanse og ferdigheter. For den enkelte kan en VTA-plass bidra til inkludering i arbeidslivet, økt mestringsfølelse, utvidet nettverk, økt trivsel og bedre helse. Det bidrar også til økt verdiskapning i det lokale næringsliv.

For nærmere informasjon, ta kontakt med vår fagleder eller nærmeste NAV-kontor.