Navn Stilling Telefon
Lars Inge Kvande Daglig leder 951 98 822
Vibeke Langli Økonomisjef 952 31 338
Resepsjon 71 65 77 77
Conny Hansen IT/Systemansvarlig og VTA 91 55 51 68
Ronald Aasgård Personalsjef 90 63 54 94
Åse Torill Solli Fagleder 92 07 21 21
Per Olav Garte Driftsleder/Avdelingsleder Sunndal 91 80 86 08
Eva Holten Avdelingsleder Trollheim Reklame 97 15 13 74
Jörg Brunke Produksjon/montering Trollheim Reklame 71 66 06 66
Marie Farstad Grafisk formgiver Trollheim Reklame 71 66 06 66
Eirik Strøm Grafisk formgiver Trollheim Reklame 71 66 06 66
Trollheim Kurs og Kompetanse 90 72 21 55
Anders Sæterøy Kursinstruktør/Vedlikeholdsansvarlig 90 72 21 55
Therese Bersås Kursinstruktør 40 10 40 88
Knut Garte Kursinstruktør 92 27 05 57
Trollheimkjøkkenet 93 27 38 70
Gunn Iren Bergheim Trollheimskjøkkenet 92 27 05 61
Anders Skralthaug Ordre/salg Trollheimsvinduet 99 16 52 43
Liv Astrid Gjengstø Veileder 40 55 00 56
Jorun Ødegård Veileder 99 09 89 45
Sigrid Seljebø Veileder 90 11 47 70
Reidun May Toven Veileder 93 00 17 37
Kristian Moe Veileder 91 36 03 95
Wenche Søyseth Veileder 46521930
Agnes Dalsegg Sæter Veileder/Raskere tilbake 45 29 89 27
Heidi Ødegård Veileder/Raskere tilbake 90 55 38 75
Berit Johansen Pakking/montering 97 50 78 90
Lyder Bævre Pakking/montering 90 06 79 64
Magnus Berg Plast, el- og mekanisk avdeling 97 54 60 75
Ivar Garte Sprosser 90 04 12 99
Helge Sundli Kappavdeling 45 49 49 70
Trollheim Vaskeri Sunndal 48 38 96 33
Trollheim Vaskeri Sunndal 71 69 09 10
Guro Ranes Guttormsen Kontorsekretær administrasjon 92 27 05 53
Eldbjørg Berset Kontorsekretær Surnadal 93 01 20 02
Jorunn Nes Kontorsekretær Sunndal 92 27 17 31
Gjermund Wågbø Produksjon Sunndal 45 41 06 67
Grete Breen Produksjon/Jobbfrukt 48 20 61 71
Ella Sæter Prosjekt/utvikling Sunndal 91 10 64 76
Arbeid med Bistand
Raskere tilbake
Lastebil 92 26 93 43
Varebil 45 21 98 80