En fører av lastebilkran har stort ansvar og slurv kan få store konsekvenser og skade på personer, utstyr og gods. Sikkerhetsopplæringen gis på en forståelig måte, samtidig som læreplaner følges.

Trollheim Vekst AS bruker alltid instruktører som har bred erfaring og pedagogisk god fremføring. Krav til opplæring finnes i Arbeidsmiljøloven §-14 i og i forskrift "Bruk av arbeidsutstyr" §-49.

Kursinnhold
Kurs for førere av lastebilkraner er delt inn i to hovedgrupper: Stroppedel og krandel

Stroppedel

 • Ansvar-sikkerhet og kontroll
 • Kjettingstropper m/ bruk av løftetabeller
 • Fiberstropper m/ bruk av løftetabeller
 • Ståltaustropper m/ bruk av løftetabeller
 • Ord og utrykk

 

Andre løfteredskap

 • Merkeregler og kasseringsregler
 • Sertifisering og kontroll
 • Krandel
Definisjoner

 • Krantyper og oppbygging
 • Ramme / kranpåbygg
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Oppstilling bruk av kran
 • Stabilitet
 • Hydraulikk
 • Mekanikk
 • Sertifisering og kontroll


Kurs/Målgruppe

Alle som skal betjene lstebilkran

Undervisningsmål
Kunne bruke og behandle lastebilkran over 2 TM på en sikker og forsvarlig måte

Læreform
Klasserom og ute

Varighet
-

Pris

Pris etter avtale.

Eksamen
Etter endt kurs