Bro-Traverskran kurs

Klemskader og fallende last er ulykkestyper som er kjent ved bruk av Bro og Traverskraner. Dette er ulykker som kunne vært unngått ved bedre opplæring. Våre kurs har som mål at førere av Bro og Traverskraner skal få en bedre forståelse for de farer bruken gir.

Kravet til opplæring finnes i Arbeidsmiljøloven § 14 i og i forskrift "Bruk av arbeidsutstyr" § 49

Kurset for førere av Bro og Traverskraner er delt inn i to hovedtyper: stroppedel og krandel. Deltagere som utvider fra andre krantyper og har gjennomført stroppedelen tidligere, kan slippe denne. Men man må dokumentere sine kunnskaper ved å gjennomføre ny eksamensoppgave.

Stroppedel

 • Ansvar, sikkerhet og kontroll
 • Ord og uttrykk
 • Kjettingstropper m/ bruk av løftetabeller
 • Fiberstropper m/ bruk av løftetebeller
 • Ståltaustropper m/ bruk av løftetabeller


Andre løfteredskap

 • Merke og kasseringsregler
 • Kontroll og ettersyn
 • Vedlikehold


Krandel

 • Definisjoner
 • Krantyper / Oppbygging / Bruksområder
 • Ståltau / kontroll / vedlikehold
 • Kranbaner og skinnetyper
 • Sikkerhetsbrytere
 • Vinsjer / Heisverk
 • Mekanikk
 • Elektrisitet
 • Krokblokker
 • Kontroll og ettersyn
 • Praktisk opplæringDen praktiske delen kan gjennomføres under fadderordning i bedrift eller på praksiskurs avholdt av oss.

Kurs/Målgruppe
Alle

Undervisningsmål
At elevene skal få gode og riktige holdninger til sikker bruk av kran.
At elevene får den nødvendige kompetansen i bruk og behandling av kran og tar hensyn til miljøet rundt.

Læreform
Klasserom

Teori og praksis

Varighet
3-4 dager

Pris
Ta kontakt!

Eksamen
Etter endt kurs