• Media+ har endret navn til Trollheim Reklame

    Trollheim Reklame gjør det lett å bli sett! Vi leverer skilt, bannere, bildekor, klistremerker, trykksaker, plakater, rollup, tekstiltrykk, grafisk utforming, fotoforstørrelser, digitalisering av video, og mye mer.

  • Kursavdeling

    Sertifisert og dokumentert opplæring

  • Trollheimsvinduet

    Vi leverer vinduer og dører

Et brukervennlig og effektivt kartleggings- og rådgivningssystem for tilrettelagt opplæring. Testen kartlegger elevens ferdigheter på områdene rettskriving, lesehastighet, leseforståelse og ordforråd i norsk samt generell fagkompetanse i matematikk. I engelsk så måles ferdighetene i rettskriving, ordforråd, grammatikk og leseforståelse. Målgruppe er i aldersområdet 10 år til voksne.


Testen er egnet til både individuell testing og til gruppetesting. Personer med avvikende testresultater anbefales å tilleggstestes med Veilederen 2 - og evt Veilderen 3 dersom man ønsker å få vurdert eventuelle auditive eller visuelle prosesseringsvansker.