• Media+ har endret navn til Trollheim Reklame

    Trollheim Reklame gjør det lett å bli sett! Vi leverer skilt, bannere, bildekor, klistremerker, trykksaker, plakater, rollup, tekstiltrykk, grafisk utforming, fotoforstørrelser, digitalisering av video, og mye mer.

  • Kursavdeling

    Sertifisert og dokumentert opplæring

  • Trollheimsvinduet

    Vi leverer vinduer og dører

 

Trollheim AS ble etablert i 2007. Vi har som primæroppgave å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening og kompetanseutvikling. NAV er vår største samarbeidspartner.

Bedriften er eid av kommunene Surnadal, Sunndal, Halsa, Tingvoll og Rindal samt Møre og Romsdal Fylke. Produksjonsenhetene ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Trollheimen i kommunene Surnadal og Sunndal.

Trollheim er en hjørnesteinsbedrift i regionen og fokuserer på kvalitet, trivsel og lønnsomhet. Vår styrke ligger i å samarbeide med det lokale næringsliv, og vi har ekspertise, mannskap, produksjonslokaler og utstyr til å løse mange oppgaver.

Trollheim AS er en av rundt hundre arbeidsmarkedsbedrifter i Norge.  Bedriften ble etablert etter en fusjon i 2007 og har vært gjennom en stor omstillingsprosess. Vi legger vekt på å være en moderne og nytenkende bedrift i kontinuerlig endring for å tilpasse oss behovene i befolkningen og arbeidsmarkedet. 

Bedriften har i dag en stab på ca 50 ordinære ansatte. Av dette jobber 15 i fagtjenesten og resten i produksjonen. I tillegg har vi til enhver tid mellom 130-150 på arbeidsrettede tiltak, slik at det til sammen er rundt 230 personer som jobber i våre ulike avdelinger. Alt overskudd brukes til videreutvikling av virksomheten, i samsvar med Forskrift om arbeidsrettede tiltak og tjenester.

 

Visjon

Trollheim skal være ledende i regionen på begeistring, inspirasjon og utvikling.

 

Formål

Trollheim AS skal tilby meningsfulle og utviklende opplærings-og arbeidsplasser for personer som er varig eller midlertidig utenfor det ordinære arbeidsmarked. Gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak skal det skapes grunnlag for sysselsetting i det ordinære arbeidsmarked eller i selskapet.

 

Etiske retningslinjer

Vårt etiske grunnlag er at alle mennesker har lik verdi og skal møtes med verdighet, respekt og omsorg. Hver enkelt skal føle seg sett og hørt i møtet med oss, og vi tror at hver enkelt er ekspert på seg selv. Derfor ønsker vi å møte hver enkelt der de er og legge til rette for inspirasjon, motivasjon og arbeidsglede gjennom individuelt fokus på mestring i stedet for problemsøking.

 

Kvalitetspolitikk

Trollheim AS skal være den foretrukne samarbeidspartner innenfor attføringstjenester på indre Nordmøre. Bedriften ønsker å levere kvalitet i alle ledd. Bedriften benytter seg av Equass kvalitetssikringssystem for å ivareta god kvalitet i tjenesteleveransene og for kontinuerlig å holde fokus på muligheter for forbedringer i bedriften sitt arbeid.

På forretningsområdet attføringstjenester forstår vi med kvalitet den evnen bedriften har til å tilfredsstille NAV og andre samarbeidspartnere samt den enkelte deltakers forventninger og behov.

 

Dette oppnås ved:

• Å sette kundens behov i fokus

• Å glede kunden

• Å være tilgjengelig for kunden

• Å sørge for at ansatte trives i Trollheim AS

• Å sørge for høy og riktig kompetanse blant de ansatte

• Å legge til rette for gode og rasjonelle interne systemer

• Å etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring

• Å kontinuerlig utvikle tilbudet til kunder

• Å påse at de ansatte etterlever Trollheim AS sine strategier og etablerte rutiner

Ovennevnte prinsipper danner grunnlaget for langsiktig suksess for Trollheim AS.