iUng

Trollheim leverer tiltaket I UNG for Møre og Romsdal fylkeskommune. 

I UNG er et tilbud for ungdom mellom 16 og 21 år som av ulike årsaker har sluttet eller ikke startet i videregående opplæring. 

Målet med tiltaket er å motivere ungdommene og gi dem en bedre forutsetning for å gjennomføre videregående skole og/eller skaffe seg arbeid. 

Gjennom individuell oppfølging av kompetente voksne, fellesskap med andre ungdommer og tilrettelegging for praksis ulike yrker, skal I UNG bidra til oppbygging av den unge sin motivasjon og mestringsevne.

Ta kontakt med Oppfølgingstjenesten (OT) for mer informasjon om tilbudet.