Veiledningskurs for ungdom

Veiledningskurs for ungdom er arbeidmarkedsopplæring (AMO) for unge mellom 20 og 24 år som har behov for individuell veiledning og oppfølging, og som trenger en lengre arbeidspraksis for å kunne få eller skaffe seg arbeid.  Veiledningskurset arrangeres av Trollheim AS på oppdrag fra NAV. Kurset varer i 18 uker og har plass til 15 deltakere.

Målgruppe

Kurset er spesielt tenkt for deg mellom 20 og 24 år som har behov for individuell veiledning og oppfølging, samt arbeidspraksis for å kunne komme i arbeid eller aktivitet.

Mål med kurset

 • Gjennom bistand i teori og praktisk arbeid øke bevisstheten om egen kompetanse og fremtidsmuligheter
 • Styrke mulighetene på arbeidsmarkedet

 

Kursinnhold

 • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
 • Individuell veiledning
 • Arbeidslivskunnskap, jobbsøk og rekruttering
 • Bedriftsbesøk
 • Innføring i personlig økonomi
 • Kosthold/ernæring
 • Grunnleggende dataopplæring
 • Praksis med individuell oppfølging
 • Du vil få hjelp til å finne en riktig praksisplass ut fra dine ønsker og ressurser

Påmelding

Er du mellom 20 og 24 år og er interessert i dette kurset kan du ta kontakt med din veileder i NAV for påmelding.

3 uker undervisning
15 uker arbeidspraksis