Teleskoptruck C1 og C2

Gjelder kursene Truckfører, Maskinfører, G11, G4 og G8:

HMS-modul 1.1 er obligatorisk for sertifisering.
Modulen kjøres som e-læring i forkant av kurset,  lenke blir tilsendt etter påmelding til kurs. 
Skriftlig prøve for modulen gjennomføres på første kursdag.

Modul 2.9 Tilleggsmodul C1/C2 – teori
Modul 4.9 Tilleggsmodul C1/C2 – praksis

Teleskoptruck C1

 • Løftekapasitet t.o.m. 10 tonn.
 • Hevbar og teleskopisk bom med en eller flere teleskoper med rekkevidde over 2 meter der bommen og overkonstruksjonen står fast på undervogn chassis.

Teleskoptruck C2

 • Rundtomsvingende Teleskoptruck
 • Løftekapasitet t.o.m. 10 tonn
 • Hevbar og teleskopisk bom der bom er montert på egen bevegelig- /rundtsvingende konstruksjon der manøverplass følger med bomkonstruksjonen rundt.

Teoretisk grunnopplæring

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en teoretisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker. Opplæringen gis som tilleggsopplæring til truck, masseforflytningsmaskin eller lastebilkran. Praksis i kjøring og betjening av teleskoptruck kommer i tillegg til denne modul. Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve

Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.

Forkunnskaper/krav

 • Du må ha fylt 17 år (bevis utstedes når deltaker har fylt 18 år).
 • Kandidaten må dokumentere gjennomført Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Alternativt kan modul 1.1 kjøres som e-læring i forkant av kurset. 
 • Du må inneha kompetansebevis for
  • enten T4 Motvektstruck (Modul 2.2)
  • eller M1-M6 Masseforflytningsmaskin (Modul 2.1)
  • eller G8 Lastebilkran (Modul 2.8)

Viktig: Teleskoptruck kan utstyres og brukes på en slik måte at fører bør ha kurs i løfteredskap, stropp og signalgiving. Arbeidsgiver må selv vurdere hvor vidt føreren skal gjennomgå modul 2.3 løfteredskap eller annen tilsvarende opplæring under hensyn til bruken av maskinen dersom denne har sertifisert opplæring i truck eller masseforflytningsmaskiner.

Kursinnhold

Teori (6,5 timer)

 • Bruksområder og praktisk bruk av teleskoptruck
 • Ulykker med teleskoptruck
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Støtteben og stabilitet
 • Bomkonstruksjon – funksjon og virkemåte.
 • Overlastsystem
 • Lastdiagram
 • Oppstilling – vurdering av oppstillingsplass, teleskoparmens arbeidsradius, m.v.

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Praktisk opplæring

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en praktisk grunnopplæring i bruken av teleskoptruck slik at ulykker kan unngås. Opplæringen skal gi kandidaten en god innsikt i oppbygging, faremomenter og bruk av teleskoptrucker.

Bestått teoretisk og praktisk prøve danner grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C1. Dersom praksis for rundtsvingende teleskoptruck er bestått danner det grunnlag for utstedelse av kompetansebevis klasse C2.

 • Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse (T) truck eller (M) masseforflytningsmaskin:
  • 4 timer i opplæringsvirksomhet eller 8 timer i bedrift
 • Med bakgrunn i sertifisert opplæring på klasse G8 Lastebilkran
  • 8 timer i opplæringsvirksomhet eller 16 timer i bedrift

Praktisk opplæring C1 og C2

 • Hovedkomponenter og tilleggsutstyr
 • Kontrollpunkter
 • Funksjonstest
 • Kjøretrening/Oppstilling
 • Praktisk prøve

Tilleggspraksis for utvidelse til C2

 • Hovedkomponenter, funksjonsmåte og sikkerhet
 • Kjøretrening/oppstilling
 • Praktisk prøve