Personløfter (Liftkurs)

Personløfter / Lift-kurs

Modul 1.1 
Modul S 308 

Målgruppe

Operatører av personløftere arbeider ofte i store høyder, og med krevende og tungt arbeid i kurven. Da er riktig opplæring med oppstilling og bruk viktig, slik at velt og alvorlige ulykker unngås. Krav til opplæring finnes i Arbeidsmiljøloven § 14 i og i forskrift «Bruk av arbeidsutstyr» § 47.

Krav og forkunnskaper: 

 • Du må være fylt 18 år. 
 • Ved kjøring på offentlig vei kreves førerkort for det aktuelle kjøretøyet. 

Personløftere deles inn i 3 klasser: 

 • Klasse A Tilhengermonterte personløftere
 • Klasse B Selvgående personløftere
 • Klasse C Bilmonterte personløftere

Teoretisk opplæring (8 timer)

 • Personløftertyper og bruksområder
 • Bruk og oppstilling av personløfteren
 • Bruk av støtteben / støttebenstyper
 • Elektrisitet
 • Hydraulikk
 • Mekanikk
 • Nødprosedyrer
 • Kontroll og ettersyn
 • Vedlikehold
 • Fordypningsstoff i den lift-klassen som er ønskelig (A, B og/eller C)

Praktisk opplæring (2 timer pr type/klasse)

Den praktiske delen gjennomføres i bedrift under fadderordning i bedrift eller på praksiskurs avholdt av oss.