Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering: Trollheim er en arbeidsinkluderingsbedrift. Det vil si at vi utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspraksis og opplæring. 

Vi jobber med formidling og veiledning av arbeidssøkere. Gjennom karriereveiledning, individuell oppfølging, arbeidsutprøving og ulike kurs hjelper vi deg videre i arbeidsmarkedet.
 
Vi har mulighet for å tilby arbeidsutprøving internt i våre avdelinger i Surnadal og Sunndal, samt i eksterne bedrifter. Foto: Lediard Foto AS