Arbeid og inkludering

Arbeid og inkludering: I tillegg til å tilby en rekke ulike produkter og tjenester er Trollheim en Arbeidsinkluderingsbedrift. Det vil si at vi utfører et viktig samfunnsoppdrag ved å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake i jobb ved hjelp av arbeidspraksis og opplæring. 

Vi jobber med formidling og veiledning av arbeidssøkere. Gjennom karriereveiledning, individuell oppfølging, arbeidsutprøving og ulike kurs hjelper vi det videre i arbeidsmarkedet.

Vi har mulighet for å tilby arbeidsutprøving internt i våre avdelinger i Surnadal og Sunndal, samt i eksterne bedrifter.