Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende Trening (AFT) er et tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, usikre yrkesmessige forutsetninger, behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

Vi tilbyr en fast veileder som følger deg opp gjennom hele tiltaksperioden, slik at du får styrket dine muligheter for å få en jobb eller begynne på en utdanning.  

Mål: Ordinært arbeid

Arbeidstreningens overordnede mål er  overgang til ordinært arbeid eller utdanning. 

Aktuelle aktiviteter:

  • Avklaring og kartlegging
  • Karriereveiledning
  • Trening i karriereferdigheter
  • Arbeidsutprøving
  • Formalisering av kompetanse
  • Yrkesrettet opplæring
  • Arbeidsutprøving
  • Oppfølging

Avklaring og kartlegging

I starten av tiltaket foretas en helhetlig kartlegging av faktorer som påvirker arbeidsevnen din – ønsker og interesser, helsetilstand, personlige og sosiale forhold, basiskompetanse og eventuelle behov for tilrettelegging på arbeidsplassen eller i opplæringen.

Foto: Lediard Foto AS

Karriereveiledning

Du får informasjon om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning. Vi gir veiledning om hvordan din kompetanse og arbeidserfaring kan utvikles videre for å nå ditt mål om jobb.  Er du usikker på hva du skal jobbe mot, har vi kvalifiserte karriereveiledere som kan hjelpe deg til å ta gode valg. 

Utprøving

Arbeidsutprøving tilpasses individuelt. Det er mulig å starte i et mer skjermet og tilrettelagt miljø internt hos oss, eller du kan starte utprøvingen direkte hos en ekstern bedrift. 

Dokumentert opplæring

Arbeidstrening eller arbeidsutprøving tilrettelegges individuelt med tanke på formidling til jobb, videre utdanning eller for å oppnå formell yrkeskompetanse. Du vil derfor få med deg en attest ved endt tiltak, hvor det står hvilken opplæring du har gjennomført.

Varighet

AFT kan vare inntil 1 år, men kan forlenges med 1 år for å tilpasse individuelle behov. Dersom målet er opplæring med sikte på formell kompetanse, kan du være tilknyttet AFT i inntil 3 år.