SRC sertifikat

Short Range Certificate (SRC)

SRC/VHF-sertifikat

Short Range Certificate (SRC), er den internasjonale betegnelsen på det som før ble kalt VHF-sertifikat. SRC kreves for å kunne betjene VHF-radio m/DSC ombord på visse yrkesfartøy (det er Sjøfartsdirektoratet gjennom forskrifter som bestemmer hvilke krav til sertifikater som skal gjelde for ulike kategorier fartøyer). 

For bruk av VHF uten DSC (f.eks. livbåt- og MOB båtmannskap, kranfører offshore m.m.), samt internkommunikasjon ved bruk av VHF om bord i skip, vil også det gamle VHF-sertifikatet være gyldig.

Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. I Norge blir slike sertifikat utstedt av Radioinspeksjonen i Telenor Maritim Radio.

Forkunnskaper/krav

Ingen spesielle. Sertifikatet kan utstedes til personer over 15 år som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for dette sertifikatet.

Sertifisering, skriftlig eksamen

Eksamen er skriftlig og består av 35 spørsmål med flere valg. Ved bestått eksamen utstedes kursbevis

Deltakerne må ta med ID-bevis (pass, førerkort eller bankkort med bilde) og et passfoto.

Kursinnhold (Lærebok)

 1. Innledning
 2. VHF-apparatet
 3. DSC – Digital Selective Calling
 4. Nød
 5. Haster
 6. Trygging
 7. Frekvenser, rekkevidde og kanaler
 8. Sambandsbehov
 9. Kanalbruk
 10. Offentlig korrespondanse
 11. Fartøyets identitet
 12. Sertifikater
 13. Forskrifter
 14. Taushetsløfte
 15. Legeråd
 16. GMDSS
 17. Maritim sikkerhetsinformasjon – NAVTEX
 18. INMARSAT
 19. Nødradioutstyr
 20. Kraftforsyning
 21. Antenner

Læreboka (pensum) inneholder mye detaljert informasjon og det vil være en fordel med et innblikk før kursstart, og boka blir derfor sendt til deltakerne ved påmelding.