Karriereveiledning

KARRIEREVEILEDNING FOR VOKSNE

Vil du snakke med noen om jobb eller utdanning? Hvis du er over 19 år og bor i Møre og Romsdal kan du benytte deg av gratis karriereveiledning fra Karriere Møre og Romsdal. Karriere Møre og Romsdal er en samtalepartner og tilbyr karrieretjenester i et livslangt perspektiv.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det stilles krav til at vi fornyer vår kunnskap og våre ferdigheter. Mange av oss vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere karrierevalg, og noen kan oppleve dette som utfordrende.

Karriereveiledning kan bidra i din bevisstgjøring i forhold til hva du vil, hvem du er og hva du kan. Vi kan ikke gi deg raske løsninger, men bidra til refleksjon, ny innsikt og utforskning av dine muligheter.

Hos våre karriereveiledere kan du:

 • Utforske dine jobb- og utdanningsmuligheter
 • Finne ut hva som motiverer deg og hvilke arbeidsoppgaver du liker og mestrer
 • Lære metoder for å gjøre gjennomtenkte og bevisste karrierevalg
 • Kartlegge din kompetanse og dine interesser
 • Få innspill og informasjon om jobbsøkerprosessen, CV/søknad og jobbintervju

Våre karrieretjenester er gratis og konfidensielle.

Vil du vite mer?

Du kan ta direkte kontakt med oss for å få mer informasjon. Om du vil kan du også bestille time på MR Fylke sin nettside.

Åse Torill Solli, fagleder

920 72 121

aase.torill.solli@trollheim.no

KARRIEREVEILEDNING FOR INTEGRERING

Bedre inkludering av nyankomne innvandrere i arbeids- og samfunnsliv er et viktig mål og et høyt prioritert arbeid for regjeringen. Det er behov for tiltak som bidrar til økt og raskere arbeidsretting og raskere overgang til arbeid.

Karriereveiledning vil kunne være ett av flere tiltak for å nå integreringspolitikkens mål om at innvandrere raskt skal få mulighet til å bidra med sine ressurser i arbeids- og samfunnsliv.

Flere karrieresentre samarbeider med introduksjonsordningen i kommunene og tilbyr informasjon og karriereveiledningsaktiviteter til deltakere i norskopplæring og introduksjonsprogram.

Karriereveiledning

 • Sikrer at kompetanse blir kartlagt
 • Bidrar til gode utdannings- og karrierevalg
 • Legger til rette for utvikling og anvendelse av kompetanse
 • Fremmer rask arbeidsorientering og oppstart av arbeidsrettede aktiviteter
 • Motvirker passivitet og forebygger utstøting

Karriereveiledning vil med andre ord være et kostnadseffektivt virkemiddel for å motvirke ekskludering og trygdefinansiert livsopphold. I tillegg vurderes det som nyttig for innvandrere som skal sette seg inn i et lands språk, kultur, samfunns- og arbeidsliv, finne ut av arbeidsmuligheter og hvordan medbrakt kompetanse og utdanning kan nyttiggjøres».

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn

Karriere Møre og Romsdal sine karriereveiledere i Trollheim tilbyr:

 • Individuelle karriereveiledningssamtaler
 • Gruppeveiledning med veiledningsverktøyet Jobpics
 • Arbeid med et utvalg ord og begreper knyttet til utdanning og arbeidsliv
 • Migranorsk – et interaktivt og nettbasert program for voksne som ønsker å lære norsk språk og om det norske samfunnet (passer både nybegynnere og viderekomne)
 • Informasjon om utdanningssystemet og det norske arbeidsmarkedet