Portalkran G3

Portalkran G3

Modul 2.6

Teoretisk opplæring (20 timer)

Portalkran G3: Hensikten med opplæringen er å gi portalkranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av portalkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for portalkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker også den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for G4-Traverskran

Forkunnskaper og krav

Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3. Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomføres i sammenheng med denne modulen. 

Varighet

20 timer. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på portalkran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G3 Portalkraner og G4 Bro-/traverskraner. 

Kursinnhold

 1. Innledning med krav til kranfører
 2. Bruksområder for portalkraner / traverskraner
 3. Ulykker med portalkraner
 4. Mekanikk
 5. Vindkrefter
 6. Oppbygging av forskjellige typer portalkraner / traverskraner
 7. Kranbaner
 8. Elektrisk anlegg på Portalkraner / traverskraner
 9. Sikkerhetsbrytere
 10. Ståltau / blokk
 11. Lastdiagram
 12. Sertifisering / dokumentasjon
 13. Kontroll og vedlikehold
 14. Oppstilling og sikkerhetsregler ved bruk av portalkraner
I tillegg: 

Øvingsoppgaver med gjennomgang av disse før skriftlig teoretisk prøve. 

Vurdering

Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig. Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”