Fallsikring

Sikkerhetskurs – fallsikring

Målgruppe

Alle som arbeider i høyder over to meter hvor det er fare for å falle.

Kursinnhold

 • Belastninger og fall
 • Sikkerhetsrutiner og risikovurdering
 • Utstyrskjennskap, bruksområder og begrensninger
 • Demonstrasjon av utstyr
 • Kontroll og vedlikehold av utstyr
 • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr
 • Lover, forskrifter og standarder
 • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Fall forhindrende og falloppfangende systemer
 • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
 • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr
 • Redning og evakuering systemer og rutiner
 • Praktisk gjennomgang av fallsikring og redning

Varighet

8 timer teori og praktisk øvelse.

Fallsikring

Målet med opplæringen er å gi økt forståelse for og bidra til å skape bevisste holdninger når det gjelder fallsikring og sikkert arbeid i høyden. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring i h.h.t. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 

Kurset gir deltagerne opplæring i forskjellige fallsikrings- og fallforhindrende systemer og de begrensninger som er satt av produsent. 

Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet de skal utføre.