Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig Tilrettelagt Arbeid er et tilbud til deg som er innvilget uføretrygd. 

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og vi har fokus på å utvikle ressursene dine  gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver

Tiltaket har ingen tidsbegrensning. Du får tilrettelagt arbeid, veiledning, motivering og sosial trening. 

Ønsker du å prøve deg i en annen bedrift, kan du få permisjon fra oss for å prøve deg hos en annen arbeidsgiver.

Trollheim AS – Tlf. 71 65 77 77 – post@trollheim.no
Hovedkontor: Industrivegen 63, 6652 Surna
Avdeling Sunndal: Industriveien 47, 6600 Sunndalsøra.