Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig Tilrettelagt Arbeid er et tilbud til deg som mottar uføretrygd. 

VTA kan være aktuelt hvis du allerede har uføretrygd, eller hvis du forventer å få uføretrygd snart, og hvis du trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Når du deltar på tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid får du arbeidskontrakt akkurat som andre arbeidstakere. 

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og vi har fokus på å utvikle ressursene dine  gjennom kvalifisering og opplæring knyttet til bedriftens ulike arbeidsområder. 

Tiltaket har ingen tidsbegrensning. Du får arbeidsoppgaver som passer deg og veiledning ved behov. 

Ønsker du å prøve deg i en annen bedrift, kan du få permisjon fra oss for å prøve deg hos en annen arbeidsgiver. 

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. NAV vurderer sammen med deg om du har behov for tiltaket. NAV avgjør om du får tilbudet.

Monteringsavdeling