Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig Tilrettelagt Arbeid er et tilbud til deg som er innvilget uføretrygd. 

Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og vi har fokus på å utvikle ressursene dine  gjennom kvalifisering og opplæring knyttet til bedriftens ulike arbeidsområder. 

Tiltaket har ingen tidsbegrensning. Du får hensiktsmessige arbeidsoppgaver og veiledning ved behov. 

Ønsker du å prøve deg i en annen bedrift, kan du få permisjon fra oss for å prøve deg hos en annen arbeidsgiver.

Monteringsavdeling