Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak for personer som er sykmeldt, eller av andre grunner har hindringer i forhold til å utføre, beholde eller skaffe arbeid. 

Her fokuserer vi på å styrke forutsetninger til å mestre arbeidsdagen, øke mestring av helserelaterte utfordringer, mestring av sosiale utfordringer samt styrke muligheter til å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Varighet er fire uker, men tiltaket kan ved behov forlenges i ytterligere to perioder.

 ARR skal bidra til å:

 • Styrke dine forutsetninger til å mestre arbeidsdagen 
 • Øke mestring av helserelaterte utfordringer 
 • Øke mestring av sosiale utfordringer 
 • Styrke dine muligheter til å skaffe eller beholde et inntektsgivende arbeid 
 

Hva kan ARR inneholde? 

 • Arbeidsforberedende trening / arbeidsutprøving 
 • Tilrettelegging av arbeidsoppgaver i samarbeid med deg og arbeidsgiver
 • Kontakt med næringslivet
 • Generell opptrening / funksjonsfremmende trening 
 • Livsstilsveiledning (kosthold, ernæring, trening)
 • Motivasjon
 • Samarbeid med arbeidsgiver, NAV, fastlege og/eller andre aktører 
 • Skreddersydd plan for hver enkelt deltaker 
 • Gjennomføres individuelt, og unntaksvis i grupper

Tidsramme 

Arbeidsrettet rehabilitering har en varighet på inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker.

 • Oppstart senest 14 dager etter bekreftet bestilling fra NAV
 • Forlengelse skal godkjennes av ditt lokale NAV-kontor 

Kontakt ditt lokale NAV-kontor som vil vurdere om dette tilbudet passer for deg.