Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak for personer som er sykmeldt, eller av andre grunner har hindringer i forhold til å utføre, beholde eller skaffe arbeid. 

Her fokuserer vi på å styrke forutsetninger til å mestre arbeidsdagen, øke mestring av helserelaterte utfordringer, mestring av sosiale utfordringer samt styrke muligheter til å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Varighet er fire uker, men tiltaket kan ved behov forlenges i ytterligere to perioder.

 ARR skal bidra til å:

  • Styrke dine forutsetninger til å mestre arbeidsdagen 
  • Øke mestring av helserelaterte utfordringer 
  • Øke mestring av sosiale utfordringer 
  • Styrke dine muligheter til å skaffe eller beholde et inntektsgivende arbeid 
 

Hva kan ARR inneholde? 

  • Arbeidsforberedende trening / arbeidsutprøving 
  • Tilrettelegging av arbeidsoppgaver i samarbeid med deg og arbeidsgiver
  • Kontakt med næringslivet
  • Generell opptrening / funksjonsfremmende trening 
  • Livsstilsveiledning (kosthold, ernæring, trening)
  • Motivasjon
  • Samarbeid med arbeidsgiver, NAV, fastlege og/eller andre aktører 
  • Skreddersydd plan for hver enkelt deltaker 
  • Gjennomføres individuelt, og unntaksvis i grupper

Tidsramme 

Arbeidsrettet rehabilitering har en varighet på inntil 4 uker, med mulighet for forlengelse i 4 + 4 uker.

  • Oppstart senest 14 dager etter bekreftet bestilling fra NAV
  • Forlengelse skal godkjennes av ditt lokale NAV-kontor 

Kontakt ditt lokale NAV-kontor som vil vurdere om dette tilbudet passer for deg.