Gjelder kursene Truckfører, Maskinfører, G11, G4 og G8:

HMS-modul 1.1 er obligatorisk for sertifisering.
Modulen kjøres som e-læring i forkant av kurset,  lenke blir tilsendt etter påmelding til kurs. 
Skriftlig prøve for modulen gjennomføres på første kursdag.

Masseforflytningsmaskiner

Modul 2.1 – teori
Modul 3.1 – praktisk opplæring
Modul 4.1 – praktisk kjøreopplæring

Opptakskrav

Godt syn og god hørsel. Må kunne fylle de til enhver tids krav til førerkort. Praksis på gravemaskin, dumper, hjullaster og dozer kan ordnes etter avtale.
 

Modul 2.1 – teori

24 timer teoretisk undervisning.

Vår opplæring av masseforflytningsmaskiner følger opplæringsplaner utgitt av departementet. 

Hensikten kurset er å gi personer som arbeider med masseforflytning kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Maskinfører skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker unngås. Gjennom kurset forsøker vi å skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå under masseforflytning. Våre instruktører har meget god kompetanse og lang arbeidserfaring innenfor fagfeltet. Vi tilpasser kursene etter behov slik at det er relevant for den enkelte bedrift.

Forkunnskaper for Modul 2.1

Kandidaten må dokumentere gjennomført Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Alternativt kan modul 1.1 kjøres som e-læring i forkant av kurset. 
NB! Gi oss beskjed om du ikke har dette fra før. 

Kursinnhold (Modul 2.1)

 • Innledning/læreplaner
 • Sikkerhet – Ansvar – Vedlikehold
 • Geoteknikk
 • Ergonomi, Arbeidsmiljø og Sikkerhet
 • Brannvern – Førstehjelp
 • Natur og miljøhensyn
 • Hjullaster, gravemaskin
 • Veihøvel, dozer og anleggsdumper
 • Teoretisk Eksamen
 • Praksis

Eksamen gjennomføres etter endt teorikurs.

Modul 3.1 – Praktisk opplæring

8 timer grunnleggende praktisk opplæring. 

Forkunnskaper for Modul 3.1

Gjennomført og bestått Modul 1.1 (8 timer) og Modul 2.1 (24 timer).  

Praksis kan også tas i sammenheng med teorikurset. Ta kontakt for avtale/pris på praksis.

Hensikten med opplæringen er å gi førere av masseforflyttingsmaskiner en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflyttings-maskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. 

Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for masseforflyttingsmaskiners konstruksjon, oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområder og sikkerhetsutstyr.  

Grunnopplæringen skal også omfatte vedlikehold og viktige kontrollpunkter på masseforflyttingsmaskiner. 

Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening i hht. Modul 4. 

Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på masseforflyttingsmaskin, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflyttingsmaskin.

Den praktiske delen gjennomføres i bedrift under fadderordning. 
Det må gis minst 32 timers praktisk opplæring på hver maskintype før en kan føre maskintypen selvstendig. Dette foregår etter bestemt gjennomføring og opplæringsbok. 

Kursinnhold (Modul 3.1)

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på  den aktuelle masseforflytningsmaskin.
 • Kontrollpunkter på masseforflytningsmaskinen. 
 • Bruksområder og betjening av den aktuelle masseforflytningsmaskinen.
 •  Masseforflyttingsmaskinens arbeidsområde.
 •  Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last.
 •  Bruk av løfteredskap.
 •  Praktisk øvelse i bruk av masseforflyttingsmaskinen.
 
Det gjennomføres ikke prøve etter gjennomført kurs, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i Modul 4.1 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. 
 
Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende praktisk opplæring utstedes av opplæringsvirksomheten.
 

Modul 4.1 – Praktisk kjøreopplæring

32 timer ved Sertifisert opplæringsvirksomhet 
eller 32 timer ved Bedriftsopplæring

Forkunnskaper for Modul 4.1

Skal ha gjennomført følgende moduler: Modul 1.1 (8 timer) Modul 2.1 (24 timer) Modul 3.1 ( 8 timer).

 • Leksjon 1: Repetisjon av leksjon 1-7. (2 t)
 • Leksjon 2: Praktisk øvelse i bruk av masseforflytningsmaskinen. (30 t)
  •  Riktig og sikker bruk med tanke på:
   • Betjening/kjøring.
   • Daglig kontroll og vedlikehold.
   • Kjøring på ulike typer underlag og i varierende terreng. 
 

Vurdering

Etter avsluttet praktisk opplæring gjennomføres avsluttende praktisk prøve.  
Det brukes karakterskala «Bestått» / «Ikke bestått»
 
Det skal benyttes sjekkliste for praktisk prøve som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøven skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse. 
 
Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet, og kompetanse- bevis for fører av masseforflytningsmaskiner, kan utstedes av et register som har avtale/kontrakt med sertifisert opplæringsvirksomhet.