Stropp og anhuker G11

Gjelder kursene Truckfører, Maskinfører, G11, G4 og G8:

HMS-modul 1.1 er obligatorisk for sertifisering.
Modulen kjøres som e-læring i forkant av kurset,  lenke blir tilsendt etter påmelding til kurs. 
Skriftlig prøve for modulen gjennomføres på første kursdag.

Modul 2.3 Løfteredskap

Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere, stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, og på den måten unngå at det skjer uhell og ulykker. 

Forkunnskaper/krav

Kandidaten må dokumentere gjennomført Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Alternativt kan modul 1.1 kjøres som e-læring i forkant av kurset. 
NB! Gi oss beskjed om du ikke har dette fra før. 

Varighet

16 timer/2 dager

Læringsmål

 • Når du har gjennomført kurset skal du kunne gjøre rede for ulike typer ulykker som kan skje ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
 • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
 • Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
 • Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
 • Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
 • Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.

Kursinnhold

 • Innledning
  • Forskrifter, ulykker og konsekvenser relatert til anhuker / signalmann.
  • Arbeidsmiljøloven.
  • Myndighetenes forskrifter.
 • Løfteredskap
  • Kjettingstropper m/ bruk av løftetabeller
  • Fiberstropper m/ bruk av løftetabeller
  • Ståltaustropper m/ bruk av løftetabeller
  • Andre løfteredskap (Sakler, øyebolter-/mutter, løfteåk, m.fl.)
 • Løfteredskapstabeller (Merke og kasseringsregler)
 • Signaler og tegn, bruk av sambandsutstyr.
 • Kontroll og ettersyn
 • Vedlikehold