Varme arbeider

Sertifisering varme arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider i miljøer der det er brannfare må ha varme arbeider sertifikat. Sertifikatet dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluft-, sveise- og skjæreutstyr,  og/eller slipeutstyr.

Sertifisering (7,5 timer)

  • Sertifisering – 7,5 timer
  • Sertifikat fra Norsk Brannvernforening
  • Teori med eksamen
  • Praktisk slukkeøvelse
  • Kompetansebevis, gyldig i 5 år

Etter å kurset skal du ha kunnskap og nødvendig risikoforståelse slik at du kan utføre varme arbeider på en ansvarlig måte som tar hensyn til helse, miljø og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk.

Etter å ha deltatt på kurset skal du ha kunnskaper og nødvendig risikoforståelse for å utføre varme arbeider på en ansvarlig måte som tar hensyn til helse miljø og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk.

Vårt kurs i «Varme Arbeider»  følger læreplan fra Norsk Brannvernforening

Instruktører med godkjenning

Anders Sæterøy og Knut Garte har godkjenning fra Norsk Brannvernforening.

Varme arbeider - sveising