Førstehjelp

Førstehjelpskurs

 • DHLR
 • 4 timer førstehjelpskurs
Forskrift om håndteringen av medisinsk utstyr krever at virksomheter som anskaffer hjertestarter skal gi systematisk og dokumentert opplæring. NRR og førstehjelps rådet anbefaler at minst fem personer i virksomheten, får opplæring i DHLR. DHLR er HLR med hjertestarter.  Vi kan også tilby et 4 timers førstehjelpskurs, skreddersydd etter kundens behov. Med eller uten hjertestarter. Vår instruktør er godkjent DHLR instruktør.

Innhold

DHLR:
  • E-læring med bestått prøve.
  • Praktisk kursdel.
4 timer:
  • HLR
  • Nedkjøling
  • Nakke- og ryggskader
  • Stikkskader
  • Brannskader
  • Elektrisitetsskader

Målgruppe

DHLR

Målgruppe er alle som anskaffer seg hjertestarter. Alle akutthjelpere (first respondere) som f. eks. brann, politi, vektere og førsthjelpsorganisasjoner etc. Akuttforskriften krever at alle med avtale om bistand til helsevesenet skal ha nødvendig opplæring i Norsk grunnkurs i HLR med hjertestarter.

DHLR ivaretar dette kravet.

4 timer førstehjelpskurs for alle som vil lære seg førstehjelp.

hjertestarter