Hydraulisk kran G20

Hydraulisk kran G20-kurs

Teoretisk og praktisk kurs

Lovpålagt opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran

Opplæringen skal å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner teoretisk grunnopplæring i sikker bruk hydrauliske kraner for å unngå uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner. 

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Krav til forkunnskaper

G11 Løfteredskap (modul 2.3)

Varighet

2 dager (16 timer)

Dag 1:

  • Ca. 2 timer grunnleggende HMS.
  • Ca. 5 timer stropper og anhuker.
  • Ca. 2-4 timer praktisk bruk av kran

Dag 2:

  • Ca. 6 timer teoretisk opplæring hydraulisk kran.
  • Ca. 1 time teoretisk test.
  • Ca. 2-4 timer praktisk bruk av kran.

Vurdering

Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis for fastmonterte hydrauliske kraner.