HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

HMS-kurs

40 timers HMS-kurs er lovpålagt i mange bransjer. 
 

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig.

Kurset gir en innføring i de viktigste aspektene i HMS-arbeidet og gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring. Kursbevis blir utstedt etter gjennomført kurs for å oppfylle kravet til skriftlig dokumentasjon.

Målgruppe

Kurset passer for deg som arbeider med HMS og HR, eller om du er medlem av et arbeidsmiljøutvalg, er verneombud/hovedombud eller bedriftsleder.

Innhold i kurset

 • HMS- forskrifter
 • Arbeidsmiljøloven
 • Målrettet HMS- arbeid
 • Verneombudets oppgaver
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Vernerunder og oppfølging
 • Risikovurdering
 • Fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
 • Ansettelser og oppsigelser