Ekspertbistand

Ekspertbistand for å håndtere sykefravær

Ved langvarig og/eller hyppig sykefravær kan det være behov for ekstern bistand. Eksperten er en nøytral, faglig og profesjonell part som kan gi støtte til arbeidsgiver og arbeidstaker i sykefraværsoppfølging.

Eksperten kan komme inn når arbeidstaker og arbeidsgiver er usikre, og ikke vet hva mer som kan gjøres.

Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak. Arbeidsgiver kontakter NAV (Arbeidsgivertelefonen), slik at NAV kan vurdere støtte gjennom tiltaket Ekspertbistand.
Trollheim kan også bidra med tiltak uten at man søker refusjon fra NAV.

Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe bedriften din med å forebygge og redusere sykefravær.

KONTAKTPERSON:
Åse Torill Solli
Fagleder
920 72 121
aase.torill.solli@trollheim.no

Eksperten kan:

  • gi bistand på arbeidsplassen.
  • støtte samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. for eksempel gi ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering.
  • kartlegge kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker for å tilpasse arbeidsoppgaver eller finne en ny yrkesretning.
  • utarbeide en rapport om årsak til sykefraværet og foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid.

Les mer om Ekspertbistand hos NAV

Del dette: