Truck inntil 10 tonn

Gjelder kursene Truckfører, Maskinfører, G11, G4 og G8:

HMS-modul 1.1 er obligatorisk for sertifisering.
Modulen kjøres som e-læring i forkant av kurset,  lenke blir tilsendt etter påmelding til kurs. 
Skriftlig prøve for modulen gjennomføres på første kursdag.

Truck-kurs (T1 – T5)

Modul 2.2 Truck
Modul 3.2 Truck – praktisk bruk

Teoretisk opplæring (Modul 2.2)

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått både teoretisk og praktisk kjøreprøve i de forskjellige klasser, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

Forkunnskaper/krav

Kandidaten må dokumentere gjennomført Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Alternativt kan modul 1.1 kjøres som e-læring i forkant av kurset. 

Teori (14 timer)

 • Innledning/krav til truckfører
 • Trucktyper med tilleggsutstyr og deres bruksområder
 • Ulykker med truck
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll og rapportering
 • Stabilitet under ulike kjøreforhold og godshåndtering
 • Godshåndtering
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

Vurdering – teoridel

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.

Praktisk opplæring

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr. Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker. Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening i hht. Modul 4. Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på truck, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

Forkunnskaper/krav

Modul 1.1 (8 timer) og modul 2.2(14 timer) skal være gjennomført, alternativt gjennomføres i sammenheng med denne modul

Praktisk opplæring (6 timer)

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle trucktyper.
 • Kontrollpunkter på aktuelle trucktyper.
 • Bruksområder og betjening av aktuelle trucktyper.
 • Truckens arbeidsområde.
 • Godshåndtering og forståelse av lastediagram.
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser.
 • Kjøreteknikk.

Vurdering – praktisk del

Det gjennomføres ikke prøve etter gjennomført praktisk kurs, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i Modul 4.2 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet.