Stortruck - over 10 tonn

Gjelder kursene Truckfører, Maskinfører, G11, G4 og G8:

HMS-modul 1.1 er obligatorisk for sertifisering.
Modulen kjøres som e-læring i forkant av kurset,  lenke blir tilsendt etter påmelding til kurs. 
Skriftlig prøve for modulen gjennomføres på første kursdag.

Stortruck – over 10 tonn

Klasse T8 

Teorikurs og praktisk opplæring for personer med kompetansebevis for truck med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn, og som ønsker kompetansebevis for truck med løftekapasitet over 10 tonn.

Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av stortruck klasse T8, slik at uhell og ulykker blir unngått. Opplæringen skal gi føreren en praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.

Forkunnskaper/krav

 • Kandidaten må dokumentere gjennomført Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Alternativt kan modul 1.1 kjøres som e-læring i forkant av kurset. 
 • For å få kompetansebevis som truckfører i T8 må du ha hatt klasse T4 i minst 1 år, og du må ha praktisert truckkjøring i klasse T4 i ditt arbeid.
 • Du må ha førerkort klasse B (person-/varebil).

Forklaring av T-klasser

T6 – Sidelaster
T7 – Portaltruck
T8 – Motvektstruck med gaffelarmer
T8.1 – Motvektstruck med permanent containeråk
T8.2 – Motvektstruck med permanent tømmerklo
T8.4 – Motvektstruck med teleskopisk bom

Opplæringsmodell – se Modul 3.2 og 3.4, kapittel 7.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde
 • Truckulykker
 • Truckens konstruksjon og virkemåte
 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
 • Kontroll- og rapportering
  Stabilitet
 • Godshåndtering og forståelse av lastediagram
 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Bruksområder og betjening
 • Kjøreteknikk
 • Kjøreinstruks: Oppbygging, konstruksjon og virkemåte.
 • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikkerbruk.
 • Praktisk bruk

Vurdering

Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring utstedes kompetansebevis.