Traverskran G4

Gjelder kursene Truckfører, Maskinfører, G11, G4 og G8:

HMS-modul 1.1 er obligatorisk for sertifisering.
Modulen kjøres som e-læring i forkant av kurset,  lenke blir tilsendt etter påmelding til kurs. 
Skriftlig prøve for modulen gjennomføres på første kursdag.

Bro- og Traverskran G4

Modul 2.7

Bro-/Traverskran G4: Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. 

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 

Forkunnskaper og krav

Kandidaten må dokumentere å ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3

Alternativt kan modul 1.1 og 2.3 gjennomføres i sammenheng med denne modulen. 

Kandidater som har kompetansebevis for andre krantyper, kan gjennomføre redusert teoretisk sikkerhetsopplæring i hht. kapittel 7. 

 

Kursinnhold

Følgende tema inngår i opplæringen:

  • Innledning med krav til kranfører 
  • Bruksområder for traverskraner
  • Ulykker med bro- og traverskraner
  • Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
  • Elektrisk anlegg på broog traverskraner
  • Sikkerhetsbrytere
  • Ståltau / blokk
  • Sertifisering / dokumentasjon
  • Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk 
 

Varighet

16 timer. Kurset avsluttes med skriftlig teoretisk prøve

Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.