Ikke alt egner seg for anbud

Driva, 05.05.2017: 

Regjeringa har tatt til orde for å overføre ansvaret for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene. 

 Arbeiderpartiet er sterkt imot å kommunalisere VTA. Det var den klare meldingen fra stortingsrepresentanten, da han torsdag besøkte Trollheim AS på Sunndalsøra. 

Bedriften har mange bein å stå på, men leverer også attføringstjenester, og tilbyr arbeidsplasser til mennesker som er innvilget varig uførepensjon som har behov for en arbeidsplass med individuelt tilpassa oppgaver. 

I dag er 41 personer i VTA i Sunndal og Surnadal. …»  

Les hele saken på Driva.