Maskinførerkurs leder til jobb

Tidens Krav/LBF 04.03.21, utdrag: 

Gjennom NAV og Trollheim Kurs og Kompetanse i samarbeid med Varde har 12 arbeidsledige fra Nordmøre fått tilbud om maskinførerkurs for å lettere komme seg inn på arbeidsmarkedet. To av deltakerne har allerede fått jobb.

(…) Trollheim Kurs og kompetanse vant anbudet da NAV skulle arrangere AMO-kurset. Trollheim leier lokaler hos Varde i Kristiansund hvor de gjennomfører teoridelen av kurset. I tillegg får kursdeltakerne prøve seg på simulator før de får opp i de skikkelige maskinene.

– Det er en god trening i at de får jobbe i simulator først. Det er mye som skal læres, og maskinene er svært tunge og farlige om man ikke kan håndtere dem riktig. Her får de den mest grunnleggende kunnskapen før vi tar dem med opp på Kvernberget, forteller Anders Sæterøy.

Han er fagleder og kursinstruktør i Trollheimen kurs og kompetanse. De tilbyr opplæringskurs over hele Midt-Norge, som også er tilrettelagt for personer med lese- og skrivevansker. (…)

Helge Kvalvaag er markedskontakt ved NAV Kristiansund, og sier at det er mange bygg og anleggsprosjektprosjekter i regionen som har behov for arbeidskraft både på kort og lengere sikt.

– Det er mange mindre og større prosjekt i gang. Tomtearbeid, veiutbedringer, kraftanlegg, vann og avløp, nye kabler og rør som skal legges i jord. Det er også mange store prosjekt på gang, for eksempel veibygging i Halsa, nytt sykehus og veibygging mellom Oppdal og Trondheim, for å nevne noe, sier han. (…)

Les artikkelen hos Tidens Krav (+).

Kursoversikt – Trollheim Kurs og Kompetanse

I lokalene til Varde i Kristiansund kan kursdeltakerne jobbe med simulatorer. Disse kan simulere flere typer maskiner. Her kjører Patrick Espås Pettersen gravemaskin. Foto: Trollheim kurs og kompetanse

Noen av deltakerne fra kurset.

Fra venstre, bak: Svein Wærum, Patrick Espås Pettersen, Eirik Bjerkestrand, Thomas Alexander Holten, Øivind Heggem, Mohammad Hamce Rasso og Anders Sæterøy. På kne foran, fra venstre: Emil botten, Magnus Flovikholm Røyseth og Line Angelica Sæther. 
(Foto: Lisa Botterli Flostrand)