Under samme tak

Utdrag. Du kan lese hele artikkelen hos Trollheimsporten.

«Trollheim AS hadde avdelinger både på Syltøran og i Røtet. Nå er eiendommen i Trelastvegen solgt, og alle avdelingene i Surnadal er samlet på et sted. Samling 2020 skal være ferdig i september. Daglig leder Lars Inge Kvande ser store fordeler med det.

Kvande mener at å få samlet bedriften på en plass har får positive konsekvenser for både drift og kultur i bedriften.

-Vi blir mer kjent med hverandre og hverandres utfordringer. I september kan vi bygge oss enda bedre sammen til en helhet. Nå har vi også mulighet til å enklere benytte medarbeidere mellom de ulike avdelingene.

Eiendommen bedriften hadde på Syltøran er solgt og pengene for salget, samt litt til går til å samle og oppgradere bygningene i Røtet

Trollheim AS har også avdelinger i Sunndal, med blant annet vaskeri og jobbfrukt. På Sunndal er det, i likhet med Surnadal, en fagavdeling med rådgivere som jobber med ulike tiltak der NAV er den største kunden, til sammen er det 9 ansatte som i fagavdelingen. (…)

-Vi ser store fordeler med å samles i ett bygningskompleks, sier Eva Holten, leder i Trollheim Reklame. Nå har vi mulighet for å utnytte ressursene på en helt ny måte. (…)

pakke/monteringsavdelingen er de også glad for at alt samles på ett sted. De ser fordelen med å kunne ha en fleksibel arbeidsstokk som kan brukes i flere avdelinger etter behov.(…)

Leder i Kappavdeling /veistikker, Magnus Berg viser fram det som skal vi den felles kantina.

-Vi gleder oss til å ta i bruk felles kantine. Nå har vi sittet på hver vår tue og hatt pause, og det er ikke så artig. Etter hvert vil alle kunne samles i ett rom. I byggeperioden har klasserommet i kursavdelingen blitt brukt som kantine, men det er litt begrenset kapasitet det, særlig slik avstandsrestriksjonene er nå.

I kappavdelingen produseres det blant annet sengeføtter for Holten Treindustrier og rammer og strø til Pipelife. På vinterstid utfører de også kapping av levegger for MøreTre. Dette er sesongarbeid som skal være avsluttet i mars, klart for salg i april.

I mai i fjor tok de i bruk et nytt kappanlegg. Den gjør at de kan utføre kappingen tre ganger så fort som før, og avdelingen har i dag kapasitet til å ta mot flere oppdrag enn de har. (…)

I flukt med kantina vil det også bli nye toaletter og garderober. I tillegg skal resepsjonen inn i det samme bygget. Dermed overlates det minste bygget til kursvirksomheten, Trollheim Kurs og Kompetanse.

Daglig leder Lars Inge Kvande innrømmer at 2020 ble et dårlig økonomisk år for Trollheim AS.
-Det er ikke fordi vi ikke har levert, men koronaen har medført at vi har fått mindre oppdrag i en del avdelinger.

Han roser de ansatte for å ha stått på, jobbet og tilpasset seg koronareglene med blant annet bruk av munnbind en periode. Mange har gitt uttrykk av at de synes det er godt å komme på jobb. Trollheim har holdt åpent hele tiden, men produksjonen har på enkelte avdelinger vært noe redusert i perioder. …»

Utdrag. Du kan lese hele artikkelen hos Trollheimsporten.

Lars Inge Kvande (daglig leder), Eva Holten (avd.leder Trollheim Reklame), Eirik Strøm (grafisk designer). Foto: Trollheimsporten/Gunhild Hyldbakk
Her skal den nye kantina stå klar i september 2021. Foto: Lars Inge Kvande