• Media+ har endret navn til Trollheim Reklame

    Trollheim Reklame gjør det lett å bli sett! Vi leverer skilt, bannere, bildekor, klistremerker, trykksaker, plakater, rollup, tekstiltrykk, grafisk utforming, fotoforstørrelser, digitalisering av video, og mye mer.

  • Kursavdeling

    Sertifisert og dokumentert opplæring

  • Trollheimsvinduet

    Vi leverer vinduer og dører

Trollheim Vekst AS tilbyr individuell karriereveiledning. Det er en prosess som foregår over 2-4 samtaler hos veileder med en varighet på ca 2 timer per gang. Gjennom samtaler, og ved bruk av ulike verktøy og tester, kartlegges dine egne ressurser, interesser, verdier og personlighet. Målet er å gjøre deg bevisst på dine sterke og mindre sterke sider og hjelpe deg til å gjøre et godt yrkesvalg.