Dronetjenester

Trollheim Reklame tilbyr nå en godkjent/sertifisert profesjonell dronetjeneste. Vi leverer tjenester i luften og under vann. Våre operatører/piloter er A1/A3 sertifisert.

Trollheim er forberedt på de nye reglene som Luftfartstilsynet stiller for denne type virksomhet, og vi er oppgradert i forhold til utstyr, sertifisering og rutiner som tilfredsstiller alle de krav som Luftfartstilsynet stiller.

For å kunne operere droner må man etter de nye reglene tilfredsstille strenge regler for sertifisering, og ha et system som bl.a. skal ha en detaljert operasjonsmanual for piloter, utstyr og bedriftens ansvarsforhold. Bestiller av tjenestene er i dag medansvarlig for at de tjenester som bestilles er godkjent av myndighetene.

I tillegg til å kunne tilby nye effektive tjenester for våre kunder, ønsker vi også å gi våre tiltaksdeltakere opplæring i ny teknologi som er fremtidsrettet og interessant.

Våre dronetjenester:

Inspeksjon og dokumentasjon av

  • bygningsmasse og tak
  • byggesakstilsyn
  • anlegg og driftsprosjektering
  • hytteområder
  • boligfelt
  • naturreservater og naturområder
  • bygningsstrukturer, broer, o.l.
  • damanlegg
  • vanninntak
  • branntilløp. (Sikkerhet og dirigering av mannskap. Evaluering etter trening)
  • skredfarevurdering
  • Filming ved salg av eiendom
  • Kontroll og kartlegging av skogbrann. Styring av mannskap

Filming av

 • kulturelle arrangementer
 • hendelser og objekter til bruk for næringsliv/turisme
 • Kartlegging av sjøbunn. (Forurensning/søppel osv.)

Inspeksjon/dokumentasjon av

  • kaianlegg
  • fortøyningskjettinger
  • badeanlegg/stupetårn
  • grusanlegg. (Masseberegning)

Ta kontakt ➚ for en samtale om hva vi kan gjøre for deg, din bedrift eller forening. Vi garanterer et godt resultat for en pris som ligger langt under manuelle operasjoner.

Ny teknologi gir deg et fortrinn: Med innovative anskaffelser får du mer ut av mindre, jobber på en smartere og mer økonomisk måte.

Under den nasjonale dronekonferansen i Bodø våren 2019 uttalte en representant for Salten Energi at de – etter å ha tatt i bruk droneteknologi, hadde «en besparelse på 75% på de oppgavene vi tok i bruk droner på. Helikoptrenes tid er delvis forbi».

Film av høy kvalitet

Vi prosesserer film og data i høy kvalitet og kunden kan under operasjonen påvirke hva som skal kontrolleres og dokumenteres. Dette åpner for et direkte samarbeid mellom dine spesialister og våre operatører.

Vi skal være en trygg og ansvarlig samarbeidspartner for alle som trenger våre tjenester. Trollheim er din nye samarbeidspartner både i luften og under vann.

Våre tjenester er meget HMS-vennlige. Ingen personer blir utsatt for fare i forbindelse med operasjoner under vann, eller i høyden.

Eirik og Richard med droner
Droner i offentligheten/pressen
Ofte når det gjelder ny teknologi så tar det litt tid før denne kommer i praktisk bruk. Vi er ofte litt konservative og tilbakeholdne med å endre arbeidsrutiner. Dette gjelder også droneteknologien. Dette skyldes bl.a. at den har hatt en meget rask teknologisk utvikling, og at det frem til nå i stor grad har vært søkelys på hobbybrukere og problemene knyttet til bruken, (stenging av flyplasser osv.).
Luftfartstilsynet har som en konsekvens av dette utarbeidet nye regler som har til hensikt å rydde opp i dette. Det betyr at de som ønsker å operere lovlig i dette markedet nå må bruke betydelige ressurser på å kvalifisere seg for å bli godkjent etter de nye reglene. 
I fremtiden kan en ikke benytte seg av tilfeldige hobbybrukere om man ønsker å bruke teknologien i en godkjent sammenheng.
Regelverket vil ansvarlig- gjøre både dronefører og den som leier tjenestene.