Grep for å håndtere overgrep

Som en av de første i Norge har Trollheim i samarbeid med sexolog, politimyndighet og jurist utviklet kurset «Grep for å håndtere overgrep».

Kurset skal sette din organisasjon i stand til å handle rett dersom noen i bedriften blir utsatt for et seksuelt overgrep. Vi tilbyr din bedrift en prosedyrepakke som består av:

  • Kurs: ”Grep for å håndtere overgrep”
  • Prosedyrehåndbok
Prosedyreperm for kurset "Grep for å håndtere overgrep".

Kurset og prosedyren er tilpasset bedrifter innen arbeids- og inkluderingsbransjen, bedrifter i ASVL og kommunal sektor. Dersom det er ønske om det kan kursets innhold også tilpasses andre bransjer.

Kurset «Grep for å håndtere overgrep» gir en innføring i sexologi, og skal gi deltakerne bedre forutsetning til å forstå og forebygge, samt handle rett, dersom en situasjon skulle oppstå.

Temaer på kurset:  

  • begrepsforståelse
  • rett reaksjon når en situasjon skulle oppstå
  • samhandling med eksterne instanser
  • rolleforståelse
  • ivaretakelse av offer, antatt overgriper og bedrift

Prosedyreperm

Det er utarbeidet en komplett prosedyreperm som vil bli grundig gjennomgått for å vise at hver bedrift må tilpasse den til lokale forhold. Denne permen kan kursdeltakerne bestille i flere eksemplarer.

Prosedyren er utarbeidet slik at den skal kunne fungere som et praktisk arbeidsredskap ute i hver enkelt avdeling. For arbeids- og inkluderingsbedrifter er den et viktig supplement til Equass, og oppfyller kravene til sertifisering. 

Samarbeidspartnere

Kurset og prosedyrehåndboken er utarbeidet i samarbeid mellom Trollheim, sexolog Bernt Barstad, bransjeforeningen Arbeid og Inkludering, jurister fra NHO-service, samt lokal politimyndighet og advokat.

For mer informasjon kontakt Conny Hansen eller Åse Torill Solli.