Veistikker fra Pipelife Norge AS

Vi er glade for å kunne meddele at årets bedrift i Møre og RomsdalPipelife Norge AS – i dag, 8. mai 2019, har inngått en avtale om leveranse av veistikker til vår bedrift. 

Vi videreforedler veistikkene før de blir solgt til våre kunder rundt omkring i hele Norges land. Avtalen gjelder kommende «veistikksesong» og vi håper den kan forlenges også etter dette. 

Trollheim har i noen år hatt svenske leverandører på veistikker, men vi er nå godt fornøyde med nå å få på plass en avtale med Pipelife.

Pipelife fikk avtalen som følge av god kvalitet, konkurransedyktig pris og svært kort leveringsvei (ca. 3 km én vei). Vi har tro på at et lavt klimaavtrykk i forhold til transport mellom partene vil være gunstig inn i fremtidens anbud til store aktører som Veidekke, Mesta og andre.

Vi har en meget god relasjon til Pipelife i flere leverandør- og kunde-forhold, og denne nye avtalen vil styrke dette forholdet ytterligere.

Pipelife - leverandør av veistikker til Trollheim
Partene, her repr ved Pipelife Norges Arthur Melling til høyre og Trollheims Per Olav Garte ser frem til samarbeidet fremover. Her foran "råstikkene" til venstre, teipemaskinen i midten og de ferdige veistikkene til høyre.
PipeLife logo
Noen ferdige veistikker klar for utsending til kunder. Vi håper at de ikke trenger å bli satt opp før ut i november - det har vært nok snø i mai nå!