Fra #metoo til #HowTo

Konferanse: Kompetanse for å hindre og håndtere seksuell trakassering og overgrep. 

Surnadal Kulturhus torsdag 22. mars 2018.

Trollheim ønsker – som et tilsvar til  #MeToo – å invitere til et #Howto seminar på Surnadal kulturhus. Vi ønsker å gi bedrifter og organisasjoner kunnskap og verktøy for å unngå å komme i den situasjon som mange opplever i dag.

Trollheim har mange års erfaring med tematikken, og har utviklet kompetanse og prosedyrer som har blitt brukt i bedrifter over hele landet. Vår modell har blitt utviklet i samarbeid med NHO, politiet, advokater og fagpersoner med spesialkompetanse innen feltet.

I Statens arbeidsmiljøinstitutts undersøkelse oppgir 123 000 norske arbeidstakere, både kvinner og menn, at de opplever seksuell trakassering flere ganger i måneden. Dette kan også skje der du arbeider, og med de konsekvenser dette kan ha for den enkelte og din bedrifts omdømme.

Biskop Ingeborg Midttømme og stortingsrepresentant Jenny Klinge vil holde hvert sitt innlegg på formiddagen. Etter lunsj vil vernepleier og sexolog Bernt Barstad holde sitt innlegg. Han har bred erfaring fra emnet og fokuserer på løsningsmodeller, samt praktiske grep for forebygging og håndtering av overgrep.

Alle deltakerne vil få med seg et hefte med aktuelle regler, og ikke minst tips til hvordan de på best mulig måte kan arbeide med temaet i egen bedrift/kommune/organisasjon.

Påmelding på egen konferanseside: https://fra-metoo-til-howto.no >>>

 

Fra nyhetene: Biskopen innleder på konferansen

#howto