Søkeresultat

Tjenester

Ekspertbistand

Ekspertbistand er en ressurs og et gode for et inkluderende arbeidsliv. Tilskudd til Ekspertbistand er en del av IA-avtalen. Virkemiddelet er tilgjengelig for alle bedrifter. Ved langvarig og/eller hyppig sykefravær kan det være behov for ekstern bistand. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak. Eksperten er en nøytral, faglig og profesjonell part som kan gi støtte til arbeidsgiver

Les mer »