Ekspertbistand

Ekspertbistand er en ressurs og et gode for et inkluderende arbeidsliv.

Tilskudd til Ekspertbistand er en del av IA-avtalen. Virkemiddelet er tilgjengelig for alle bedrifter. Ved langvarig og/eller hyppig sykefravær kan det være behov for ekstern bistand. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV skal være enige om at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak.

Eksperten er en nøytral, faglig og profesjonell part som kan gi støtte til arbeidsgiver og arbeidstaker i sykefraværsoppfølging

Eksperten kan blant annet: 

– gi bistand på arbeidsplassen for arbeidstaker og arbeidsgiver i en situasjon som kan føre til eller har ført til sykefravær. 
– foreslå tiltak (ergonomisk, psykososial og organisatorisk vurdering av arbeidsplassen) slik at arbeidstakeren er i stand til å utføre arbeidet sitt, eller kan gjøre annet arbeid for samme arbeidsgiver.
– k
artlegge kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker som grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver eller finne en ny yrkesretning.
– u
tarbeide en rapport om årsak til sykefraværet og foreslå tiltak for tilbakeføring til arbeid

Prosessen med Ekspertbistand vil normalt gå over 8-10 uker, men kan variere fra sak til sak. 

Våre eksperter har lang erfaring med å finne gode løsninger på arbeidsplassen – som gagner både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan være alt fra arbeidsplassvurdering og tilrettelegging, til vanskelige og diffuse problemstillinger i forbindelse med fravær, karriereveiledning og endringer i arbeidslivet. 

Vi har god kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet, og har erfaring i å løse opp fastlåste situasjoner. 
Eksperten kan hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon med å se nye muligheter. Vi bruker anerkjente verktøy for kartlegging, samtale og refleksjon. 

Eksperten kan komme inn når arbeidstaker og arbeidsgiver er usikre, og ikke vet hva mer som kan gjøres. Felles situasjonsforståelse er vesentlig for å finne løsninger. 

Les mer om Ekspertbistand og detaljer om tjenesten:  https://trollheim.no/arbeid-og-inkludering/ekspertbistand/